Линия за гранулиран фураж 2 тона/час от Фърст България
 
Фърст България ™ в сътрудничество с с други български фирми изгради линия за производство тна гранулиран фураж с капацитет 2 т/час в Североизточна България. Нашето ключово участие в доставката, шеф-монтажа, инсталирането, регулирането, пускането в експлоатация и обучението на персонала направиха възможен крайния успех. Краткото видео по-долу демонстрира работата на пресата (гранулатора) и охладителя на съоръжението.
Проектираме и изграждаме линии за производство на гранулиран фураж (фуражни кухни) практически от всякакви суровини при най-добро съотношение цена-качество с производствен капацитет 300 кг/час - 8 тона/час фуражни гранули.
 
 
За нас фуражна кухня с капацитет от 1 тон/час и повече означава не просто система за раздробяване и смесване на суровината, а линия в която суровината преминава следните процеси : раздробяване-смесване-гранулиране-охлаждане-пакетиране. Предлаганите от нас решения за производство на гранулиран фураж са икономически високоефективни и са подходящи както за производство на фуражи за собствени нужди (изхранване на животни и птици), така и за производство на гранулиран фураж за пазара.
 
Copyright © 2005-2018 FIRST BULGARIA ™