Електрически и дизелови фуражомелки
 
Фърст България ™ предлага няколко модела фуражомелки (дробилки за едро рязане на селскостопански култури) - с електрически и дизелов двигател и производствен капацитет от 1-2 тона/час до 10-12 тона/час.
Фуражомелките, известни още като дробилки за едро раздробяване на стебла от едногодишни култури - слама, люцерна, царевичак, слънчогледови стъбла и тревисти растения - ливадна трева и др. са особено популярни в селското стопанство - в животновъдните ферми и при подготовката на суровина за производство на гранулиран фураж.
Ново! От юли 2018 предлагаме и дробилки (резачки) за цели бали слама и люцерна с капацитет 2-3 т/ на час.
фуражомелка с електрически двигател 1-12 т/час
фуражомелка с дизелов двигател 1-12 т/час
 
Крайният раздробен (нарязан) продукт - нарязаните стъбла от едногодишни култури е с размер 10-40 мм.
Производителността на всяка фуражомелка зависи от вида на суровината, която се нарязва. При по-твърда суровина, като слама от житни култури, която е с по-висока твърдост и абразивност тя е по-ниска отколкото при обработка на ливадни треви и люцерна. Така например предлаганият от нас модел 5000 (с електрически мотор или дизелов двигател нарязва 1-2 тона слама на час или 3-4 тона люцерна или трева.
фуражомелка ЛБФБ 5000-Е
фуражомелка ЛБФБ 8000-Е
 
За разлика от чуковите мелници, които могат да раздробяват биосуровина - дървесина, слама и др. с влажност до 25-30%, фуражомелките нарязват (раздробяват) суровината с висока влажност над 30% добита директно от полето - на работна площадка ( с електрозахранване) или на нивата ( с дизелов двигател).
нарязан (раздробен) материал
нарязан (раздробен) материал
Ако имате въпроси или се интересувате от предлаганите фуражомелки , - моля свържете се с нас.
 
Copyright © 2005-2018 FIRST BULGARIA ™