Дизелови дробилки за дървесина и прикачни дробилки за дърва.
 
Фърст България ™ предлага мобилни моторни дробилки за дървесина и остатъчна биомаса (клони, храсти и др.) както и прикачни дробилки, пригодни за куплирането с трактор с мощност 25-80 к.с.
Предлаганите от нас мобилни, моторни дробилки за дърва и биоотпадъци (клони, шума, храсти и др. раздробяват входящия материал до размерите на дървесен чипс с дебелина 5-15 мм.и дължина до 35-40 мм, който впоследствие може да се използува за различни цели - производство на пелети, екобрикети, настилане на детски площадки, оформяне на цветни гнезда, а също така и за директно изгаряне.
ВАЖНО! Предлаганите от нас автономни моторни дробилки за дървесина, клони и друга биомаса са с цени под прага за обявяване на Обществена поръчка по ЗОП и тяхната доставка за общини, ВиК дружества, поделения на "Напоителни системи" и др. не изисква организиране на обществена поръчка по ЗОП. Осигуряваме гаранционен сервиз и консумативи (резервни части на склад). 3 български общини вкл. Столична община вече работят с дробилки, доставени от Фърст България ™.
Ако имате въпроси свързани с предлаганите мобилни дробилки , - моля свържете се с нас.
 
 
Общинска дробилка за дърва и клони в базата на Фърст България - тестови изпитания
Моторна дробилка за дърва и клони с двигател 22 к.с. и производителност 8-11 куб.м./час
Основни характеристики:
* хидравлична захранваща система с хидравличен мотор, управление на скоростта на ролките;
* дебелина на раздробявания материал: до 150-200 мм ;
* изхвърлящ ръкав - възможност да се върти на 360 градуса (във всички посоки) ;
* електрически стартер на двигателя;
* обръщащи се ножове с възможност за ползуването им от двете страни;
* водещо колело, стопове и мигачи на заден панел за движение по пътищата;
* гаранция 1 година, гаранционен и следгаранционен сервиз;
Фърст България ™ предлага 4 модела моторни, дизелови дробилки за дърва и клони с мощност съответно 18 к.с. , 22 к.с. , 40 к.с. и 50 к.с. и производителност 7-13 куб.м. надробена дървесина, клони и друга биомаса на час.
 
Дизелова дробилка ФБДВ-22 : 8-11 куб.м./час със СЕ сертификат, отговаряща на изискванията на ЕС за движение по пътищата - обурудвана със стопове и мигачи.
Размер на произведения дървесен чипс: 5-20 мм.
 
Всички предлагани моторни дизелови дробилки за чипс са със ( СЕ )сертификат и са сертифицирани съгласно следните директиви на ЕС: Machinery Directive 2006/42/EC и Low Voltage Directive 2006/95EC.
 
Прикачните дробилки за дърва и дървесни отпадъци (клони, храсти и друг биоотдпадък) в чипс са подходящи за ползуването им посредством куплирането с трактор в места, в които извозването на дизелова дробилка например може да е затруднено.
Независимо от това, че са по-евтини от дизеловите дробилки за дърва при тях съществува проблемът, че е необходимо второ транспортно средство, в което от извеждащия ръкав да бъде изсипван крайния продукт - дървесният чипс.
В редица случаи те са предпочитани при наличието на собствен трактор с мощност 25-80 к.с. (и повече). За предпочитанията към тях може да спомага и фактът, че тези дробилки за дървесина и биомаса са с много опростена и неизискваща особени грижи конструкция.
Предлаганата от нас прикачна дробилка е с капацитет 7-9 куб.м./час раздробена дървесина с диаметър до 180 мм.
прикачна дробилка за раздробяване на дървесина до 180 мм диаметър в дървесен чипс.
В организираната от всяка община обществена поръчка за доставка на дробилка (наричана понякога и шредер) за дървесина и клони , предлаганите от нас мобилни моторни (дизелови) дробилки за дървесина и клони са особено подходящи, както със своите параметри и качества, така и с своята цена и условия за поддръжка (гаранционен и следгаранционен сервиз).
 
Мобилна дробилка Д-18 при почистване на общински дървесни отпадъци и клони.
Ако имате въпроси или се интересувате от предлаганите мобилни , дизелови дробилки , - моля свържете се с нас.
 
Copyright © 2005-2019 FIRST BULGARIA ™