Комбинирани дробилки за дървесина с диаметър до 200 мм
 
Комбинираните дробилки за дървесина, директно раздробяват объл дървен материал или дебели дървесни отпъдъци (изрезки, тесни "капаци", некалибриран чипс и др.) в трици, които впоследствие след допълнително сушене (ако е необходимо)се използуват при производството на пелети или екобрикети .
Машините са с опростена конструкция и съчетават качествата на дискова (ножова дробилка за чипс и чукова мелница (дробилка). В конструктивно отношение, в работния сектор са разположени високозакалени ножове, между които на основния вал има наредени чукове.
Раздробеното дърво в трици се извежда от машината по с помощтта на центробежен вентилатор с електродвигател.
Предлагаме 7 модела комбинирани дробилки с капацитет от 300 кг/час до 1,5 т/час.
 
 
комбинирана дробилка за дървесина КДФБ - 15
капацитет: 700-800 кг/час.
комбинирани дробилки за дърво КДФБ-22
капацитет 1 - 1,4 т кг/час.
 
Комбинираните дробилки могат да бъдат разделени условно на 2 типа: само със странично захранване и със странично и горно захранване. Втория тип, като показаните по-горе дробилки КДФБ, имат това предимство че могат да смилат както цели дълги изрезки ("капаци") така и нестандартни дребни парчета дървесина и едри трици, които се подават в чуковия сектор от втория захранващ отвор или хоризонтално или с вертикален приемник. Естествено, втория тип са и с малко по-висока цена.
При правилен подбор на суровината комбинирана дробилка за дърво може да замести комбинацията от дробилка за чипс и чукова мелница в процеса на първичната обработка на суровината за пелетиране и двойно да намали капиталовото вложение за раздробяване преди гранулирането в пелет-пресата.
комбинирана дробилка Ф - 600, странично
капацитет: 500-700 кг/час.
комбинирана дробилка за дървесина Ф - 600
капацитет: 500-700 кг/час.
Това се отнася особено за случаите, в коите се раздробяват изрезки ("капаци") , дървесен отпадък, трина , дебели клони (над 45 мм диаметър), целулоза (обла дървесина с диаметър до 100-120 мм)и др. Контролът на влажността може да се осъществява с прост влагомер за дървесина.
Влажността на входящия дървен материал при комбинираните дробилки следва да бъде в границите до 30-32% макс., каквато е приблизително влажността на дървата за огрев. При по-влажен входящ материал капацитетът на дробилките е по-малък.
Ако имате въпроси или се интересувате от предлаганите комбинирани дробилки за дървесина и друг вид биомаса , - моля свържете се с нас.
 
Copyright © 2005-2018 FIRST BULGARIA ™