Когато се свързвате с нас, моля да посочите производителността на търсените от Вас машини и съоръжения в кг/час или куб.м./час , както и типа суровина, която ще преработвате, за да ви предложим конкретен модел машина (машини), която отговаря на вашите изисквания.
1. Вид входяща за преработка суровина (дървесина, дървесни отпадъци, фуражни съставки - вид, зърно или др. биосуровина и т.н.).
2. Размери на входящата суровина - дебелина или диаметър (в случай че става въпрос за дървесина или дървесни отпадъци);
3. Обем (количество) суровина за преработка.
Горните данни са необходими, за да преценим какви и/или кои конкретно машини или агрегати ще ви бъдат необходими за постигане на търсения от вас резултат по икономически най-изгодния за вас начин. За целта може да се запознаете със страницата ни Производство на пелети , в която сме се опитали да помогнем за това.
Важно! - Ако сте община или друга публична структура и търсите моторна (автономна) дробилка за биосуровина - дървета с диаметър до 200 мм, клони, храсти и други био отпадъци - обърнете се директно към нас , без да се съобразявате с горното.
Цените на нашите дробилки са под прага за обявяване на обществена поръчка по ЗОП, поради което можем да ги доставим много по-бързо на основа на състезателна процедура по избор от оферти.
Моля да се представите. Не отговаряме на анонимни запитвания.
 
Свържете се с нас
 

* име


* e-mail адрес


* телефон


  мобилен телефон  Вашето запитване


 
 
 
Фърст България ™ - Централен офис гр. София
 
тел.  02 / 871 04 98
 
тел.  0897 730 593
 
тел.  0879 179 167
 
e-mail: info@first-bulgaria.com
 
Copyright © 2005-2019 FIRST BULGARIA ™