Производство на гранулиран фураж
 
Производството на фуражни гранули (гранулиран фураж) решава няколко проблема както пред онези, които разполагат или имат възможност да закупуват количества входяща суровина на приемливи цени така и пред селските стопани (фермери), които се занимават с животновъдство и отглеждането на птици и риби.
І. Процесът на гранулиране намалява между 7 и 10 пъти обема, необходим за съхранение на фуражите и храните за животни.
ІI.Цените на гранулираната люцерна и цените на другите гранулирани фуражи растат с устойчиви темпове. В момента цената на базовата суровина, например люцерна и цената на крайния продукт - люцернова гранула е в съотношение 1:3 до 1: 4 .
Ако възнамерявате да гранулирате фуражи - моля свържете се с нас.
ІIІ. Гранулираните фуражи позволяват смесване на хранителните съставки - люцерна, зърно и всякакви зърнени култури, слама, витамини и добавки в един продукт който се консумира от животните - хранителна гранула. При храненето на животните по "стандартния начин" у нас при който чичо им слага в яслата сеното и поръсва малко зърно това не е възможно. А балансираното хранене е ключ за продуктивността на животните. България разполага с развита научно-изследователска база като Института за фуражите в Плевен Селскостопанския институт в Стара Загора, които могат да помогнат на онези, които са заинтересовани. Препоръчваме на всеки, който желае да произвежда гранулиран фураж за пазара или за собствени нужди да се обърне къв българските специалисти и да ползува българския научен потенциал.
ІV. Гранулираните фуражи при правилно съхранение са по-дълготрайни от базовите хранителни съставки.
V. Гранулираните фуражи позволяват автоматизиране на храненето на животните и птиците, дори при относително неголеми стопанства.
VI. Употребата на гранулиран фураж за изхранването на животни и птици снижава себестойността на работната сила за единица произведен продукт в производствения процес. Особено, когато е собствено производство.
VІI. Гранулирането на фуражи се стимулира от Европейския съюз по различни програми и най-вече по ПРСР .
Фърст България доставя машини, проектира инсталации и изгражда линии за производство на гранулирани фуражи с различен капацитет предоставя ,технологично ноу-хау и технологии за производството на фуражни гранули и извършва обучение на персонала за работа с техниката. Проектираме и изграждаме инсталации и фуражни инсталации с капацитет от 200 кг/час до 10 тона/час.
гранули, произведени пробно в базата на Фърст България с преса на наш клиент .
гранули, произведени пробно в базата на Фърст България с преса на наш клиент
8 мм гранули, произведени в базата на Фърст България с преса на наш клиент .
Ако имате въпроси или се интересувате от предлаганото от нас за организация на производство на гранулиран фураж и възнамерявате да закупувате нови машини за гранулират фураж , - моля свържете се с нас.
 
Copyright © 2005-2019 FIRST BULGARIA ™