Комбинирана линия за пелети и гранулиран фураж 1-3 т/час
 
Фърст България ™ предлага за първи път в България и Югоизточна Европа 2 модела компактна комбинирана линия за производство на пелети и гранулиран фураж с рингови пелет-пелет преси и капацитет съответно 0,6 т./час пелети - 1,5 тона/час фураж и съответно 1 тон/час пелети - 3 тона/час гранулиран фураж.
В базовия модел са включени технологично и последователно: дробилка - миксер - кондиционер - пелет преса - охладител с вибросито. Към системата безпроблемно могат да бъде добавени вертикален елеватор и пакетажна машина.
Системата е разработена първоначално като комплекс от машини за производство на пелети от слама, царевичак и стебла от всякакви едногодишни и фуражни култури за производство на енергийни пелети. Чрез добавянето на допълнителни бункери с транспортьори до миксера може да се предложи вариант, при който се добавят зърно и други добавки и се произвежда комбиниран фураж. При добавка на 30% и повече зърно (царевица), производителността достига 3,5-4 т.час
При суровина сухи дървесни стърготини или сух отпъдък от дървесина с размер (дебелина) до 30-40 мм се произвеждат 0,8 - 1,2 тона/час дървесни пелети в зависимост от твърдостта на дървесината.
 
комбинирана линия : 1 т./час пелети или 3 т./час фураж
линия : 0,6 т./час пелети или 1,5 т./час фураж
Предимства на комбинираната линия за пелети и гранулиран фураж:
* Компактна структура: Размерите на линията 1-3 тона/час са: 12 х 3,5 х 5 м. Няма дълги шнекови или лентови транспортьори , заемащи значително пространство при стандартните линии за пелети или гранулиран фураж - всички елементи са разположени по начин, който пести обем , площ и прави общата инвестиция до 50-60% по-ниска от аналогичната инвестиция със стандартно обурудване и същия капацитет. Това означава по-малко по площ помещение , а оттам и по-ниски разходи за производствено хале.
* Прибрана електрическа инсталация: Цялостното окабеляване (кабелната инсталация) е интегрирано в конструкцията на системата. Няма влачещи се по пода или въздушно инсталирани кабели. Отпада изцяло необходимостта от изграждане на кабелна инсталация.
 
транспортиране - 2 контейнера или в 2 камиона
автоматизирано електрическо управление на линията
* Автоматизирано управление на цялата електрическа система - виж видеото по-долу: Отпада необходимостта от допълнителна автоматизация на производствения процес и на проектирането и, които са съществено перо в инвестицията при изграждане на автоматизирани линии за преработка на биосуровини.
* Гъвкавост - двойна употреба (dual use): Линията може да произвежда както гранулиран фураж за изхранване на животни така и пелети за енергийни нужди. В някои случаи, например при производството на гранули от слънчогледова шлюпка същите могат да бъдат използувани и за енергийни цели (с по-голям диаметър) и за храна на птици или други животни. В подобен случай е необходима само смяна на матрицата на пелет-пресата.
* Устойчивост: Интегрираните в линиите рингови пелет-преси Р-350М или Р-420М могат да работят в над 18-часов непрекъснат режим.
* Икономичност: Степента на интеграция на машините и автоматизацията позволяват линиите да се обслужват от 2-ма души - един работник на захранващия вход за суровината и един - на управлението и контрола на готовата продукция. Това означава, че за 2-сменен режим на работа - общо 16 работни часа са необходими 4 души.
 
тестови изпитания на работен образец на линия 350 при производство на пелети от слама
Комбинираните линии за производство на гранулиран фураж и пелети са подходящи за включване за съфинансиране в различни Европейски програми - по "Програма за развитие на селските райони" подмярка 4.2. и други. >
Ако възнамерявате да инвестирате в производство на пелети (гранули) от слама или стебла от други едногодишни култури - моля свържете се с нас.
 
Copyright © 2005-2018 FIRST BULGARIA ™