Правила и условия
 
 
Моля, прочетете внимателно тези Правила и условия (“правилата” ) за използуване на този уебсайт “уебсайтът”. В тези правила и условия “ние” или “наш” (“нашия”) означава Фърст България ООД, което работи работят под търговската марка FIRST BULGARIA ™ и “вие” – ползвателят на този уебсайт. Ако вие не сте съгласни с тези правила и условия, не използувайте този уебсайт. Ако ползувате този уебсайт, вашето поведение показва, че сте съгласни с тези правила и условия.
 
Тези правила следва да бъдат прочетени от вас заедно с правила и условия представени на страниците на този уебсайт или във всяко друго споразумение с вас. В случай на противоречие правилата и условията в споразумението ще имат предимство пред правилата на уебсайта.
 
Всички услуги и стоки изброени в този уебсайт подлежат на отделно договаряне, което определя тяхното ползуване.
 
Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този уебсайт без предварително уведомление.
 
Авторските права или всяка друга интелектуална собственост в този уебсайт (включително търговски марки, търговски имена, текст и файлове) ни принадлежат. Вие не може да копирате , сваляте, предавате или модифицирате каквото и да е от този уебсайт без нашето предварително изрично съгласие . Вие може да копирате материал от този уебсайт само за единствената цел той да бъде използуван.
 
Нито информацията нито което и да било мнение, което се съдържа в този уебсайт не представлява предложение (оферта) за продажба, или покана, или съвет или препоръка.
 
Този уебсайт може също така да съдържа материал, осигурен от трети страни и ние не носим отговорност за точността на този материал. Материалите осигурени от трети страни включват графични файлове - снимков материал , схеми, размери на машините и тяхното цветово оформление.
 
В случай на придобиване на стоки или услуги от трети страни, тогава придобиването ще бъде в съответствие с условията и правилата на третата страна и ние няма да носим отговорност към Вас по отношение на това.
 
Ние не сме отговорни за щети или директни или индиректни загуби причинени от употребата на този уебсайт или невъзможността той да бъде ползуван. Това включва загуба на печалба, приход или бизнес възможност заедно с всяка загуба , възникнала поради компютърен вирус или срив в системата.
 
Ние можем да изтеглим, променяме или да спрем този уебсайт или всяка негова част без предварително уведомление по всяко време.
 
Съобщенията , които се изпращат по Интернет не могат да бъдат гарантирано напълно сигурни, тъй като могат да бъдат обект на възможно прихващане, загуба или промяна. Ние не носим отговорност за тях и няма да носим законова отговорност към Вас или който и да било друг за възникнали загуби, във връзка с което и да било съобщение изпратено от Вас до нас или от нас до Вас по Интернет.
 
За да бъдем в състояние да отговорим на Вашите потребности, ние се нуждаем да знаем Вашето име, e-mail адрес и контактна информация. Моля прочетете нашите правила за сигурност, по отношение на персоналната Ви информация и начина на нейното използуване.
 
Фърст България не дава никаква гаранция за представянето както и за точността или годността за използуването на който и да било материал от този уебсайт както и за надеждността на достъпа до този уебсайт.
 
Българските закони са единствено приложими при ползуването на този уебсайт и вие се съгласявате, че българските съдилища ще имат изключителна компетентност да определят всеки въпрос или спор възникнал от ползуването на този уебсайт или настоящите условия и правила за неговото ползуване.
 
В случай, че някое правило или условие от тези правила и условия бъде определено като незаконосъобразно, невалидно или по какъвто и да било начин неприложимо, валидността на останалите правила и условия няма да бъде засегнато по какъвто и да било начин.
 
Copyright © 2005-2018 FIRST BULGARIA ™