Линии за пелети - 1 тон/час
 
Фърст България ™ изгражда линии за производство на пелети с капацитет 1 тон/час и над 1 тон/час.
Инсталациите са подходящи за производители в оптималния за България мащаб, общини и др. Това е промишлена инсталация с капацитет реално 2800 - 3200 тона пелети годишно при 2 сменен режим на работа. Предлагаме също така и линии за производство на пелети с по-голям капацитет.
Фърст България ™ изпълнява проектиране, доставка на обурудване (комплектно или частично), монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала за работа с линии за производство на пелети с капацитет, заявен от клиента.
От юли 2018 г. предлагаме пълно комплексно проектиране до узаконяване както и пълна или частична автоматизация (до степен заявена от клиента) на предлаганите от нас линии за производство на пелети.
Осигуряваме гаранционен и следгаранционен сервиз, резервни части и консумативи . Всички базови машини и съоръжения, които се интегрират в линиите за пелети са със СЕ сертификат (CE certificate) съгласно директива на ЕС: Machinery Directive 2006/42/EC
Изграждаме и линии с по-малък капацитет - 0,35 тона/час 0,5 тона/час и 0,7 тона/час.
* Осигуряваме и технологично ноу-хау за производството на пелети от различни типове целулоза (дървесина, селскостопански суровини - слама, царевичак и др.). По-долу представяме видео и основни компоненти, влизащи в линия за пелети с капацитет 1 тон/час.
 
Линия за пелети с капацитет 1 тон/час от Фърст България ™
 
първи общински цех за пелети в България
 
работеща линия за пелети 1 тон/час - Фърст България
изградена линия за пелети 1 тон/час - част ІІ
 
* Модификации. В проектната фаза можем да изменим конфигурацията на линията като променим определени елементи по желание на клиента.
* Цените на предлаганите от нас съоръжения и машини, както и инженерингови дейности са конкурентни .
* Техническите параметри на предлаганите от нас машини са налични и могат да бъдат предоставени при сключване на договор с клиента.
* Въвеждането в работен режим и експлоатация на линията при осъществен от нас монтаж , налична сграда и електрозахранване се определя по договорен път - индивидуално.
 
Ако възнамерявате да изграждате линия за производство на пелети , - моля свържете се с нас.
 
Copyright © 2005-2019 FIRST BULGARIA ™