Пелет преси (гранулатори)
 
Пелет пресата известна още като гранулатор е ключовата машина в производството на гранули от биосуровина (пелети или гранулиран фураж). Всяка пелет преса е предназначена за определени видове биосуровини според предназначението на крайния продукт.
Предлагаме и 2-та основни типа пелет преси : с плоска матрица и с рингова матрица. Двата типа пелет-преси (гранулпреси) се подразделят от своя страна на 2 подтипа. Пелет-пресите с плоска матрица на: "въртяща матрица - стационарни ролки" и "стационарна матрица - въртящи ролки" . Ринговите пелет преси (гранулпреси) са също два типа - с "хоризонтална матрица" и с "вертикална матрица".
Предлагаме над 60 модела плоскоматрични и рингови пелет преси (гранулатори) с капацитет от 100 кг/час до 10 тона/час.
При производство на пелети за енергийни нужди (горивни пелети) до 500-600 кг/час е най-ефективно използуването пелет преси (гранулатори) с плоска матрица, а над 500-600 кг./час на рингови пелет преси (гранулатори).
 
 
Всички предлагани от нас пелет преси притежават СЕ сертификат (CE certificate) (европейски сертификат) и са сертифицирани съгласно изискванията на директиви на ЕС: Machinery Directive 2006/42/EC и Low Voltage Directive 2006/95EC.
 
Работата с несертифицирани машини крие сериозни рискове - както от трудови злополуки така за постигане на заявения от доставчика капацитет и производителност.
Пелет пресите (гранулаторите) освен по своя тип (плоскоматрични или рингови) се различават и по своята конструкция, предназначение и цена. Машините - плоскоматрични или рингови, които са предназначени да гранулират мека целулоза (люцерна, зърно, сено и др.) във фураж се различават значително от пелет пресите предназначени за производство на горивни (енергийни) пелети - както по конструкция, така и по цена.
Ако имате въпроси или възнамерявате да закупувате нова пелет преса , - моля свържете се с нас.
 
Copyright © 2005-2019 FIRST BULGARIA ™