Машини за производство на гранулиран фураж , фуражни кухни
 
Фърст България (First Bulgaria ™) предлага широка гама машини за производство на гранулиран фураж и фуражни кухни с капацитет от 200-300 кг/час до 8 тона/час.
През 2017 г. Фърст България с партньори пусна в експлоатация фуражна кухня - линия за производство на гранулиран фураж с капацитет 2 тона/час в Североизточна България, която е оптимизирана за постигане на най-високата икономическа ефективност.
Фърст България ™ изпълнява проектиране, доставя обурудване - комплектно или частично, (отделни машини и съоръжения) , извършва монтаж , въвежда в експлоатация и обучава персонала съобразно конкретните нужди на своите клиенти - за повече информация, моля свържете се с нас
 
фуражна кухня от Фърст България ™ - гранулатор (преса Р-320) и охладител с вибросито за производство на гранулиран фураж
линия за гранулиран фураж от Фърст България ™ - пакетираща машина с електронна везна и дигитално управление
 
Потреблението на гранули от люцерна с високо протеиново съдържание и на гранулиран фураж в България расте, а цената му е стабилно висока. Производството на гранулиран фураж за собствени нужди или за пазара може да бъде комбинирано , като една и съща инсталация произвежда както фуражни гранули, така и горивни пелети за отопление.
Предлаганите от нас решения са индивидуални за всеки конкретен случай. Вие задавате входните параметри и търсения краен резултат: вид входяща суровина и количество краен продукт. Ние ви предлагаме технологично решение и оферта - както за необходимите машини, така и за съпътствуващите инженерингови дейности - консултация, проектиране, шеф-монтаж, обучение на персонала. Ако желаете ще изградим цяла производствена линия "под ключ", включително електрическата инсталация и монтажните работи. Необходимите машини за малки и средни ферми са напълно достъпни и сравнително лесни за експлоатация.
Организирането на производство на фуражни гранули или комбиниран фураж в неголеми мащаби от 300 кг. до 1 тон/час е сравнително просто - може да са нужни само отделни машини - пелет преса за фуражни гранули, дробилка (обикновено чукова мелница и 2-3 шнека и бункера (в зависимост от крайния продукт, който ще се произвежда).
 
гранулираща система 500-600 кг/час
гранулатор 500-600 кг/час в базата на Фърст България
 
Според конкретните нужди, необходимите машини за производство на гранулиран фураж могат да бъдат от обикновена преса (гранулатор) до производствена линия със среден или по-голям капацитет.
Проектираме и изграждаме от малки инсталации до по-големи фуражни линии с капацитет 3 - 8 т./час . Всяка линия за производство на гранулиран фураж (фуражна кухня) се проектира и изгражда индивидуално.
 
Ако имате въпроси или възнамерявате да произвеждате гранулиран фураж за пазара или за нуждите на своето стопанство , - моля свържете се с нас.
 
Copyright © 2005-2019 FIRST BULGARIA ™