Линии за производство на пелети и гранулиран фураж
 
Фърст България (First Bulgaria ™) изгражда линии за производство на пелети с производителност 400-500 кг./час, полупромишлени инсталации с по-голям капацитет - 1 тон на час и 2-3 тона/час а също така и комбинирани системи за производство на пелети и гранулиран фураж 0,6-3 т/час..
Предлаганите от нас линии за производство на пелети и гранулиран фураж се отличават с приемлива цена, високо качество и надеждност. Всички машини притежават СЕ сертификат .
Предлагаме и малки линии (вкл. сушилня) с капацитет 350 кг./ч. 500 кг./ч и 600-700 кг./ч за производство на пелети, които са подходящи за дървопреработващи цехове и гатери, разполагащи с дървесни отпадъци - изрезки ("капаци"), трици, трупчета и остатъчна дървесина с дебелина (диаметър) до 100 -150 мм . Времето за доставка, монтаж и пускането им в работен режим е 4-5 месеца (120-150 дни).
*НОВО ! От юли 2018 г. предлагаме пълно комплексно проектиране до узаконяване както и пълна или частична автоматизация (до степен заявена от клиента) на предлаганите от нас линии за производство на пелети.
 
Поради нарастналият интерес към гранулиране на слама и производството на гранулиран фураж разработихме и предлагаме линии за производството на пелети от слама и/или гранулиран фураж с капацитет 400 кг - 3 тона/час.
* При необходимост към всяка линия за производство на пелети или система могат да бъдат добавени допълнителни машини.
* Линиите за производство на пелети и/или фуражни гранули се инсталират на неголяма площ в зависимост от конфигурацията.
* Извършваме монтаж и осигуряваме гаранционен, следгаранционен сервиз и резервни части. Предоставяме на нашите клиенти технологично ноу-хау за производството на пелети и гранулиран фураж.
Ако възнамерявате да инвестирате в производство на гранулирана биомаса - енергини пелети или гранулиран фураж , - моля свържете се с нас.
 
Copyright © 2005-2019 FIRST BULGARIA ™