Сушилни за дървесен чипс, трици и други биосуровини
 
Производството на гранули (горивни пелети за отопление или фуражни гранули) изисква входящият материал в гранулиращата машина (плоскоматрична пелет- преса или рингова пелет - преса) да бъде с определена влажност - обикновено между 10-15% за горивните пелети и 15- 22% за фуражните гранули. Тъй като обикновено входящата суровина е със значително по-висока влажност (понякога 45-50-60%) е необходимо влажността да бъде намалена до необходимото ниво посредством изсушаване.
Съществуват няколко типа сушилни инсталации. Предлагаме барабанни (роторни) сушилни за дървесен чипс, трици и други видове биомаса и въздушно-проточни сушилни за трици . Предлагаме също така двуконтурни барабанни сушилни, при които изсушаващите материала газове не влизат в допир с материала, който се суши.
Фърст България ™ доставя и инсталира само сушилни с европейски сертификат в съответствие с европейското и българското законодателство в областта на противопожарните правила за безопасност.
 
 
барабанна сушилня с термоизолиран барабан 1 т/ч в обект на Фърст България
 
 
Всички модели се предлагат с 3-фазни електромотори.
Изсушаването на суровината при производството на пелети обикновено е най-сложния и трудноконтролируем процес, в отделни случаи и най-капиталоемкия.
Ако сте имате въпроси - моля свържете се с нас.
 
Copyright © 2005-2019 FIRST BULGARIA ™