Дробилки , коробелачки, фуражомелки, шредери за слама
 
Фърст България ™ предлага най-широката гама дробилки (мелници) за дървесина и фуражни култури съобразени с условията на България - капацитет от 200 кг/час до 18 тона/час. Предлагаме няколко типа дробилки:
1. Дробилки за производство на чипс (10-35 мм) от дървесина с размер на входящата суровина 100 -250 мм с електрически или дизелов мотор - барабанен или ножов (дисков) тип.
2. Барабанни (роторни) дробилки за калибриран чипс(10-20 мм х 3-5 мм) със захранващ лентов транспортьор с метална лента.
3. Чукови мелници - дробилки за дървесина с входящ материал чипс и дребен материал.
5. Комбинирани дробилки за дървесина и други биоотпадъци с диаметър на входящата суровина 50 - 230 мм. - комбинация между ножова дробилка и чукова мелница с електрически или дизелов двигател.
7. Фуражомелки - електрически и дизелови с капацитет 1-12 т/ на час.
8. Коробелачки с капацитет 5-8 куб.м. на час.
Важно! - Закупуването, пускането в работен режим и експлоатацията на ДРОБИЛКИ от всякакъв тип без какъвто и да е сертификат, удостоверяващ техническа пригодност е крайно рисковано за работещите с тях и създава реална опасност за тежки трудови злополуки.
 
 
 
дискови (ножови) дробилки за чипс от дървесина
гама от машини с производителност 1 - 8 тона/час.
гама чукови мелници : 200 - 2000 кг./час.
 
производителност 7-13 куб.м./час. 18 , 22 , 40 и 50 к.с.
машина ФБКБ-10 5-8 куб.м./час
 
Всички предлагани от нас машини са с Европейски сертификат - СЕ certificate) и са сертифицирани съгласно следните директиви на ЕС: Machinery Directive 2006/42/EC и Low Voltage Directive 2006/95EC.
При отправяне на запитване за дробилка посочете :
- каква биомаса или друг материал ще дробите (дървесина, дървесни отпадъци, слама или др.),
- размерът на входящата суровина в милиметри и желания размер на крайния, раздробен продукт,
- необходимия ви капацитет в кг. или куб.м входяща - изходяща суровина,
- типа дробилка - електрическа или с дизелов агрегат.
Всеки тип дробилка за биомаса - дървесина, слама, люцерна, зърно, всякакви биоотпадъци и т.н. е предназначена за получаване на определен вид краен продукт с крайни размери - големина на изходящата фракция (трици, дървесен чипс, раздробена слама, люцерна или други селскостопански суровини) съобразно конкретните изисквания.
При организиране на обществена поръчка за доставка на дробилка за дървесина и клони от общините, предлаганите от нас мобилни дизелови дробилки за дървесина са особено подходящи, както със своите параметри и качества, така и с цена и условия за поддръжка (гаранционен и следгаранционен сервиз).
Ако имате въпроси или се интересувате от предлаганите дробилки за дървесина и друг вид биомаса , - моля свържете се с нас.
 
Copyright © 2005-2019 FIRST BULGARIA ™