Машини и линии за производство на пелети и гранулиран фураж
 
Фърст България (First Bulgaria ™) доставя, инсталира и осигурява сервиз на машини и линии за производство на пелети и гранулиране на фураж (фуражни кухни).
Предлагаме широка гама от специализирани машини и системи на вторична преработка (гранулиране) на биомаса включващо доставка и инженерингово обслужване на над 160 модела дробилки, сушилни, пелет преси (гранулатори), охладители, пакетажни машини и др. с различен капацитет, проектиране и изграждане на линии за производство на пелети и гранулиран фураж, включително проекти "под-ключ", монтаж, гаранционно обслужване и обучение на персонала. Всички предлагани от нас машини и съоръжения са сертифицирани съгласно директивите на ЕС: Machinery Directive 2006/42/EC и Low Voltage Directive 2006/95EC. .
* Линии за производство на пелети с капацитет от 500 кг./час, до 3 тона/час.
* Машини за производство на гранулиран фураж с капацитет 100 кг/час - 8 т/час .
* Пакетажни машини за пелети и гранулиран фураж, охладители.
* Дробилки - шредери за цели бали слама - с електромотор и прикачни за трактор.
* Фуражомелки- дробилки за едро рязане на слама, царевичак, стебла от слънчоглед и др.
Доставяме, инсталираме и поддържаме гаранционно и следгаранционно както единични машини за пелети и фураж така и линии за производство на пелети и на гранулиран фураж с различен капацитет.
 
пелет-преси с капацитет 100 кг/час - 800 кг/час.
с капацитет 500 кг - 3 тона/час.
с капацитет 250 кг - 20 тона/час.
всички пелет преси са със СЕ сертификат .
машини и инсталации с капацитет 200 кг. - 8 тона/час.
всички машини са със CE сертификат .
 
Предлагаме ви кратък материал за онова, което следва да вземете под внимание при планирането на производство на пелети или гранулиран фураж. Той се основава на опита на нашите клиенти и технолози и може да ви помогне за взимане на правилното за вас решение. Материалът може да бъде прочетен тук.
Всички предлагани машини и агрегати са нови, сертифицирани и притежават СЕ сертификат съгласно следните директиви на ЕС: Machinery Directive 2006/42/EC и Low Voltage Directive 2006/95EC.
Предлагаме решения за гранулиране на селскостопански суровини - слама, зърно, люцерново брашно, чаревичак (кукурузина), люцерна, детелина , царевица, отсевки, слънчогледова люспа и т.н. Тези машини за пелети и инсталации могат да произвеждат както гранулиран фураж така и енергийни пелети.
* Технологията на производство на пелети и гранулиран фураж: Оказваме специализирано инженерно съдействие за въвеждане в експлоатация на машините . Предоставяме технологично ноу-хау за производството на пелети и гранулиран фураж .
* Все повече селскостопански производители се интересуват от производството на гранулиран фураж. Ние предлагаме технологични решения (отделни машини, групи машини, цялостни линии) с различен капацитет , според вашите изисквания.
*Проекти и предпроектни проучвания за конфигурации от машини за гранулиране - производство на пелети или гранулиран фураж с различен капацитет. Предлаганите от нас проектни решения за нуждите на нашите клиенти са индивидуални и са съобразени с техните конкретни нужди. Те се изготвят от правоспособни, лицензирани инженер-проектанти.
Ако имате въпроси - моля свържете се с нас.
 
Copyright © 2005-2019 FIRST BULGARIA ™